คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
กรมอนามัย
ข่าวประกาศ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
29
มีนาคม
2566
29.03.2566
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์

20
มีนาคม
2566
20.03.2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ขั้นตอนการใช้งานระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ขั้นตอนการใช้งานระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

25.10.2564
รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรทุกกลุ่มอายุ

รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรทุกกลุ่มอายุ

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

ปรโมชั่นบริการ

คลินิกกายภาพบำบัด
30.03.2566
คลินิกแพทย์แผนจีน
30.03.2566
คลินิกแพทย์แผนไทย
30.03.2566

อินโฟกราฟิก

11.08.2565
ประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 ในช่วงการระบาดของสายพันธ์โอมิครอน

ประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 ในช่วงการระบาดของสายพันธ์โอมิครอน

23.06.2565
วิธีทิ้งยาที่หมดอายุแล้ว ทิ้งอย่างไรให้เหมาะสม ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม!!!

วิธีทิ้งยาที่หมดอายุแล้ว ทิ้งอย่างไรให้เหมาะสม ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม!!!