คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศเรื่อง บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (หมดเขตลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ 16 ตุลาคม 2560)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.12.2563
6
0
แชร์
12
ธันวาคม
2563

 

บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ทั้งนี้หากมีผู้ใด สนใจ การประชุม/อบรม/สัมมนา กิจกรรมดังกล่าว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ Google Forms ที่ลิ้ง https://goo.gl/FRTWUF หรือ QR Code ภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. เท่านั้น โดยกลุ่มพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้แจ้งความ ประสงค์ดังกล่าวเพื่อดำเนินการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป หากเลยระยะเวลาที่กำหนดสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองขอสงวนสิทธิ์ในการเข้า ร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ดังกล่าว

QR Code เพื่อลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรม

สำหรับเอกสารหนังสือขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

PEAK Training.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน