คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลเชิงสถิติการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลเชิงสถิติการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ข้อมูลเชิงสถิติการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการขออนุญาตยืมคืนทรัพย์สินราชการ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และระบบ Zoom Conference) ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและสื่อโสตทัศนูปกรณ์) ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลเชิงสถิติการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลเชิงสถิติการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย