คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นำเสนอผลการดำเนินงานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นำเสนอผลการดำเนินงานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือการประยุกต์ใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง ( เมษายน 2563 - กันยายน 2563 )

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 : 6 เดือนหลัง ( เมษายน 2563 - กันยายน 2563 )
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย