คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
ประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุขปี 2566 นวัตกรรมแพทย์และสุขภาพเพื่อชีวิตดีดี Health Tech for Smart Living (18-20 มกราคม 2566)
ขนาดไฟล์ 8.94 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักสูตรวิทยากร (TOT) และผู้บำบัด BPSC (22-24 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ ร่วมกันสร้างโลกใหม่ที่ยั่งยืน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (22-23 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักธรรมาภิบาลและองค์กรสร้างสุข (19-21 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ”ราชภัฎกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 (ARUCON2022) (15-16 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการครั้งที่ 114 (2/2565) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (7-9 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 (7-9 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 7 (27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566)
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย (29-30 พฤศจิกายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบธรรมาภิบาลและคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) (21-23 พฤศจิกายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมวิชาการ กองกุมารเวชกรรม ครั้งที่ 13 (3-4 พฤศจิกายน 2565)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมสมรรถนะการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 (26-28 ตุลาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 7.96 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย