คุณกำลังมองหาอะไร?

คำ

ถามที่พบบ่อย

ตอบปัญหาไขข้อข้องใจด้านสุขภาพ

หมวดหมู่
Q

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง หรือ สสม. มีอยู่กี่แห่ง

A

ตอบ : มี 2 แห่ง คือ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นนทบุรี

Q

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ไหน

A

ตอบ : หน่วยงานตั้งอยู่บนเส้นถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน อยู่ตรงกันข้ามกับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน หรือสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS และลงที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ

Q

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ไหน

A

ตอบ : หน่วยงานตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ มุ่งหน้าไปปากเกร็ด หรือ สามารถเดินทาด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีศูนยืราชการนนทบุรี และต่อรถโดยสาร

Q

วัน-เวลา เปิด-ปิดให้บริการ

A

ตอบ : เปิด วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 - 15:30
       ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Q

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองมีบริการอะไรบ้าง

ตารางการให้บริการ
ขนาดไฟล์ 18.10 MB
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มติดต่อ

ล้างข้อมูล