คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รอบ5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 -28 กุมภาพันธ์ 2564) และรอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.01.2564
23
0
แชร์
18
มกราคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด 1.7.pdf
ขนาดไฟล์ 168KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.7.docx
ขนาดไฟล์ 42KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.14.pdf
ขนาดไฟล์ 113KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.14.docx
ขนาดไฟล์ 38KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.18.pdf
ขนาดไฟล์ 97KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.18.docx
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.23.pdf
ขนาดไฟล์ 94KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.23.docx
ขนาดไฟล์ 32KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.28.pdf
ขนาดไฟล์ 141KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.28.docx
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ GREEN&CLEAN Hospital (กลุ่มงานสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ).docx
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ GREEN&CLEAN Hospital (กลุ่มงานบริหารทางการแพทย์, กลุ่มงานคลินิกฯ สตรี,กลุ่มงานคลินิกฯ เด็กดี, กลุ่มงานคลินิกฯ บริการสุขภาวะ, กลุ่มงานทันตสาธารณสุข, กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน).docx
ขนาดไฟล์ 34KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ GREEN&CLEAN Hospital (กลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร).docx
ขนาดไฟล์ 34KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดภารกิจ GREEN&CLEAN Hospital (กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ ).docx
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 863KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.docx
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 164KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.2.docx
ขนาดไฟล์ 54KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 341KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.3.docx
ขนาดไฟล์ 261KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 203KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4.docx
ขนาดไฟล์ 71KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 200KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.5.docx
ขนาดไฟล์ 104KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดกลาง งานวิจัย R2R (สายสนับสนุน สายวิชาการ).docx
ขนาดไฟล์ 52KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
.ตัวชี้วัดกลาง งานวิจัย R2R (เฉพาะที่ปรึกษาสถาบันฯ)docx
ขนาดไฟล์ 52KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดกลาง งานวิจัย R2R (เฉพาะรองผู้อำนวยการ).docx
ขนาดไฟล์ 51KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดกลาง งานวิจัย R2R (สานสนับสนุน สายวิชาการ) 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2564-31 กรกฎาคม 2564).docx
ขนาดไฟล์ 54KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน