คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร่วมตรวจประเมินสถานพยาบาลตามเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ณ โรงพยาบาลพญาไท 1

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.02.2567
8
0
แชร์
20
กุมภาพันธ์
2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจประเมินสถานพยาบาลตามเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นำทีมในการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อเสนอการพัฒนาตามเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมี นายแพทย์อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1 ผู้บริหาร และทีมงานให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน