คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.02.2567
8
0
แชร์
20
กุมภาพันธ์
2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ ดร.ศิริพรรณ บุตรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2567 วัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน