คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาโรคทางพันธุกรรมระดับเขต ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.06.2567
17
0
แชร์
13
มิถุนายน
2567

วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ดร.นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว นำทีมบุคลากรภาคีเครือข่ายจากโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้การปรึกษาโรคทางพันธุกรรมระดับเขต ปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาโรคทางพันธุกรรมและโรคติดเชื้อจากแม่สู่ลูก เพื่อที่จะได้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการด้านอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งมีนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน