คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) ณ โรงเรียนบ้านแบนชะโด

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.06.2567
7
0
แชร์
14
มิถุนายน
2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) ณ โรงเรียนบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์) และโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ข้อความยาว - วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มอบหมายให้ นางวิชชุพร เกตุไหม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง/ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) พร้อมสื่อสารแนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภค ณ โรงเรียนบ้านแบนชะโด(เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์) และโรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน