คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
กรมอนามัย
ข่าวประกาศ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
21
มิถุนายน
2567
21.06.2567
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรเรือธง เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ณ ห้องประชุมไพลิน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรเรือธง เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ณ ห้องประชุมไพลิน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

01
มีนาคม
2567
01.03.2567
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย จำนวน 8 อัตรา (ตั้งแต่ 7-20 มีนาคม 2567)

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย จำนวน 8 อัตรา (ตั้งแต่ 7-20 มีนาคม 2567)

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

30.04.2567
วิดีทัศน์การพัฒนาสุขสภาพ องค์กรแห่งสุขภาวะ ที่มีคุณภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

วิดีทัศน์การพัฒนาสุขสภาพ องค์กรแห่งสุขภาวะ ที่มีคุณภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

ผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม ระยะ 5 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ปรโมชั่นบริการ

คลินิกกายภาพบำบัด
23.06.2567
คลินิกแพทย์แผนจีน
23.06.2567
คลินิกแพทย์แผนไทย
23.06.2567

อินโฟกราฟิก

30.04.2567
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

11.08.2565
ประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 ในช่วงการระบาดของสายพันธ์โอมิครอน

ประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 ในช่วงการระบาดของสายพันธ์โอมิครอน