คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

  ระบบ e-Donation คืออะไร  

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการ รับบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสารธารณกุศล และหน่วยรับบริจาคอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น

 

  หน่วยรับบริจาค  

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เปิดรับบริจาค ผ่าน Qr code
บริจาคผ่านแอปพลิเคชั่น krungthai NEXT
เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ไม่ต้องใช้ใบเสร็จและใบอนุโมทนา
ระบบ e-Donation จะส่งข้อมูลการบริจาคไปที่กรมสรรพากร ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันที

 

  วัตถุประสงค์  

เงินบริจาคนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกิจการของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ดังนี้
     1.ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์
     2.ปรับปรุงอาคารสถานที่การให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัย
     3.พัฒนาการบริการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย และส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์สุขภาพครบวงจรเขตเมือง

เติมบุญ โดยการสแกน QR Code ได้เลยคะ ขอบคุณค่ะ