คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 2560
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย