คุณกำลังมองหาอะไร?

อกสารประกอบการเขียนแบบมอบหมายงาน รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 1, 2 และ 3)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.07.2563
8
0
แชร์
09
กรกฎาคม
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.เอกสารหมายเลข 1 แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.เอกสารหมายเลข 2 แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล
ขนาดไฟล์ 21KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เอกสารหมายเลข 3 แบบมอบหมายงาน
ขนาดไฟล์ 22KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน