คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายละเอียดตัวชี้วัด สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตัวชี้วัดที่ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.15, 1.28 และ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, R2R)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.12.2563
16
0
แชร์
12
ธันวาคม
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด 1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 320KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.2.docx
ขนาดไฟล์ 117KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 225KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.3.docx
ขนาดไฟล์ 110KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.4.pdf
ขนาดไฟล์ 243KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.4.docx
ขนาดไฟล์ 113KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.5.pdf
ขนาดไฟล์ 131KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.5.docx
ขนาดไฟล์ 44KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.5 Word (สำหรับกลุ่มงานบริหารสารบรรณฯ).docx
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.5 Word (สำหรับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ).docx
ขนาดไฟล์ 31KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.5 Word (สำหรับกลุ่มงานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร).docx
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.5 Word (สำหรับกลุ่มงานบริหารทางการแพทย์, กลุ่มงานคลินิกฯ เด็กดี, กลุ่มงานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่ฯ, กลุ่มงานคลินิกฯ บริการสุขภาวะ, กลุ่มงานทันตสาธารณสุข, กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน).docx
ขนาดไฟล์ 32KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.15.pdf
ขนาดไฟล์ 119KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.15.docx
ขนาดไฟล์ 105KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 1.28.pdf
ขนาดไฟล์ 213KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 318KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.1.docx
ขนาดไฟล์ 116KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 305KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 879KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.3.docx
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4 PDF (1).pdf
ขนาดไฟล์ 264KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4 PDF (2).pdf
ขนาดไฟล์ 346KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4 PDF (3).pdf
ขนาดไฟล์ 207KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4 Word (1).doc
ขนาดไฟล์ 157KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.4 Word (2).docx
ขนาดไฟล์ 127KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 296KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.5 Word.docx
ขนาดไฟล์ 28KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดกลาง งานวิจัย R2R (สายสนับสนุน สายวิชาการ).docx
ขนาดไฟล์ 50KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน