คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและอาหาร ณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต และโรงเรียนวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.02.2567
6
0
แชร์
20
กุมภาพันธ์
2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร และสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและอาหารด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม อ.11 และ อ.13 ในโรงเรียนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ( กพด.) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม และโรงเรียนวัดสิตาราม พร้อมมอบสิ่งสนับสนุนชุดทดสอบโคลิฟอร์มฯ อ.13 ให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน