คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กลุ่มเภสัชกรรม จัดประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อให้การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหาร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.06.2567
27
0
แชร์
13
มิถุนายน
2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กลุ่มเภสัชกรรม จัดประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อให้การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารเวชภัณฑ์ ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน