คุณกำลังมองหาอะไร?

ะหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้เข้าร่วมการประชุมประสานโครงการและหารือค่าเป้าหมายสำหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.06.2567
17
0
แชร์
14
มิถุนายน
2567

ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 ดร.นายแพทย์นิธิรัตน์ บุญตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้มอบหมายให้ กลุ่มบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ร่วมกับ ตัวแทนและผู้รับผิดชอบงานโครงการของแต่ละกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมประสานโครงการและหารือค่าเป้าหมายสำหรับแผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เพื่อให้ความเห็นต่อร่างโครงการหลักและค่าเป้าหมายเพื่อประสานแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปรับปรุงร่างโครงการต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน