คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการรับบริการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กระบวนงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HLO Service.pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานเวชระเบียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งานเวชระเบียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ฝากครรภ์รายเก่า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ฝากครรภ์รายเก่า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ฝากครรภ์รายใหม่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ฝากครรภ์รายใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วางแผนครอบครัวและนรีเวช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วางแผนครอบครัวและนรีเวช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจโรคทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจโรคทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจสุขภาพเด็ก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจสุขภาพเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์บริการเด็กปฐมวัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์บริการเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทันตสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทันตสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คลินิกแพทย์แผนไทย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คลินิกแพทย์แผนไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเงินและบัญชี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเงินและบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย