คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการรับบริการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กระบวนงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HLO Service.pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานเวชระเบียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งานเวชระเบียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ฝากครรภ์รายเก่า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการฝากครรภ์รายเก่า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ฝากครรภ์รายใหม่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการฝากครรภ์รายใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วางแผนครอบครัวและนรีเวช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการวางแผนครอบครัวและนรีเวช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจโรคทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการคลินิกตรวจโรคทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ห้องปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการบริการงานเวชศาสตร์ชันสูตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจสุขภาพเด็ก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจสุขภาพเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผังรับบริการศูนย์พัฒนาเด๋กปฐมวัย สสม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับสมัครเด็กปฐมวัย สสม นนทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทันตสาธารณสุข

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการงานทันตสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คลินิกแพทย์แผนไทย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการดูแลมารดาหลังคลอด-สปา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คลินิกแพทย์แผนไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย