คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการรับบริการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตอบข้อสงสัย คลี่คลายปัญหา สิทธิบัตรทอง 30 บาท สายด่วน สปสช. 1330 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 24 ชั่วโมง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Edit_บริการให้ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ_Edit_290.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 264 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทุกกลุ่มวัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Edit_สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค_290166.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HLO Service.pdf
ขนาดไฟล์ 4.10 MB
ดาวน์โหลด 301 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานเวชระเบียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
งานเวชระเบียน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ฝากครรภ์รายเก่า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการฝากครรภ์รายเก่า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ฝากครรภ์รายใหม่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการฝากครรภ์รายใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วางแผนครอบครัวและนรีเวช

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการวางแผนครอบครัวและนรีเวช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจโรคทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับบริการคลินิกตรวจโรคทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ห้องปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการบริการงานเวชศาสตร์ชันสูตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจสุขภาพเด็ก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจสุขภาพเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผังรับบริการศูนย์พัฒนาเด๋กปฐมวัย สสม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง พื้นที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการรับสมัครเด็กปฐมวัย สสม นนทบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย